Cukrovka (diabetes mellitus)

Trápi vás únava, nespavosť, nechutenstvo alebo naopak stály hlad alebo ste podozrivo pochudli? Chodíte často na WC alebo trpíte opakovanými zápalmi močových ciest? To všetko môžu byť príznaky začínajúcej cukrovky, jednej z najčastejších ochorení súčasnosti. Hlavnou príčinou uvedených problémov je neschopnosť organizmu spracovať prijatú glukózu (jednoduchý cukor) pre úplný (DM typ I) alebo čiastočný (DM typ II) nedostatok hormónu inzulínu. Ten glukózu transportuje do samotnej bunky, a tým jej hladinu v krvi znižuje. Základom diagnostiky je teda posúdenie hladín krvnej glukózy (glykémia) nalačno, vykonanie orálneho glukózového tolerančného testu – oGTT (vyšetrenie hladiny glukózy v krvi nalačno a po 2 hodinách od vypitia roztoku glukózy). Dlhodobo zvýšená glykémia vedie k trvalému poškodeniu rôznych orgánov naviazaním molekuly glukózy na bielkovinové štruktúry rôznych buniek, jednou z nich je aj molekula hemoglobínu (prenášač kyslíka v krvi). Čím vyššia je glykémia, tým viac hemoglobínu je ,,poškodeného“ naviazanou glukózou.

Typ diagnostiky:

vyšetrenie hladiny krvnej glukózy ráno nalačno, test oGTT (glukóza nalačno a po 2 hodinách po zaťažení glukózou), vyšetrenie glykovaného hemoglobínu

Vzorka:

venózna (žilová) krv

Ako to funguje:

Zvýšená hladina krvnej glukózy (glykémia) nalačno poukazuje na možnú cukrovku, samozrejme, test je potrebné v prípade hraničných hodnôt glykémie zopakovať a následne urobiť záťažový glukózový test (orálny glukózový tolerančný test, oGTT), ktorý nám poukazuje na schopnosť organizmu produkovať inzulín pri zaťažení glukózou. Pri nedostatočnej produkcii inzulínu hladina krvnej glukózy v tele stúpa. Vyšetrenie množstva glykovaného hemoglobínu prispieva k diagnostike a hlavne k sledovaniu odpovede pacienta na následnú liečbu cukrovky.

Novinky

Všetky novinky