Celiakia

Celiakia je autoimunitné ochorenie postihujúce geneticky predisponovaných jedincov. Je spôsobené patologickou reakciou organizmu na lepok (komplex bielkovín v povrchovej časti obilných zŕn) v strave. Pri celiakii dochádza k poškodeniu sliznice tenkého čreva. Medzi prvé príznaky choroby patria zažívacie problémy (hnačky, zápcha alebo ich striedanie, neurčité bolesti brucha, nadúvanie, vracanie či zhoršené prehĺtanie), ktoré sa vyskytujú len asi u 50 % chorých. Častým diagnostickým problémom sú netypické príznaky – zaostávanie rastu, rôzne kožné prejavy, hematologické (napr. anémia „nejasnej“ etiológie), kostrosvalové (osteopénia, osteporóza), neurologické a psychické problémy (poruchy pozornosti) až po sterilitu.

Na stanovenie diagnózy celiakie je veľmi potrebná aj laboratórna diagnostika, ktorá môže niekedy lekára aj „náhodou“ naviesť na diagnózu celiakie, napríklad pri opakovaných patologických výsledkoch krvného obrazu (anémia „nejasnej“ etiológie), nedostatok železa a pod. Laboratórium však hrá dôležitú úlohu aj pri samotnom určení diagnózy, pričom sa na jej určení podieľajú takmer všetky medicínske odbory.

Typ diagnostiky:

základná biochémia, hematológia, protilátky proti deaminovaným gliadínovým peptidom (DGP), tkanivovej transglutamináze (t-TG), endomýziu, bioptické vyšetrenie tenkého čreva, prípadne genetika – stanovenie DQ2/HLA-DQ8 antigénov pri diagnostických pochybnostiach na vylúčenie celiakie

Vzorka:

krvné sérum, plná krv, vzorka tkaniva

Ako to funguje:

Okrem krvného obrazu, železa a základnej biochémie sa na imunológii vyšetrujú protilátky proti lepku a autoprotilátky proti tkanivovej transglutamináze, prípadne endomýziu, ktoré sú pre celiakiu vysokošpecifické. Tieto tzv. sérologické testy musia byť však odoberané v čase, keď pacient nie je na diéte. V opačnom prípade, ak si pred vyšetrením pacient sám naordinuje diétu, laboratórne testy nemusia túto diagnózu správne potvrdiť, čo však nie je spôsobené chybou testov alebo laboratória, ale chybou odberu v nesprávnom čase. Aj keď v niektorých prípadoch by mohla byť už na základe týchto výsledkov celiakia potvrdená, na Slovensku je na stanovenie definitívnej diagnózy nevyhnutné aj histologické vyšetrenie z čreva pacienta.

Novinky

Všetky novinky